Przegląd Kwalifikujący Do Hodowli w dniu 15.04.2023

KOMUNIKAT
Informujemy, że Radomski Oddział Związku Kynologicznego w Polsce organizuje w dniu 15 Kwietnia 2023 PRZEGLĄD KWALIFIKUJĄCY DO HODOWLI (sobota) od godziny 11.00 podczas trwania 46 Krajowej Wystawy Psów Rasowych.

Przegląd ten ma zastąpić brakujące oceny z wystaw, które są potrzebne do uzyskania uprawnień hodowlanych. Pozostałe wymogi hodowlane określone w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych jak np. wiek czy badanie na dysplazję muszą być spełnione.Przegląd odbędzie się na terenie i podczas 46 Krajowej Wystawy Psów Rasowych odbywającej się w Bałtowie.

Przeglądu dokona sędzia międzynarodowy Pani Elżbieta Chwalibóg

Swoje psy możecie Państwo zgłaszać wysyłając wypełniony specjalny druk zgłoszenia (link pod postem) wraz ze skanem rodowodu i potwierdzeniem opłaty na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając nazwę psa, rasę, swoje imię i nazwisko, a także numer telefonu kontaktowego.


Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 12.04.2023 do godziny 12.00
Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.


Cena Przeglądu Kwalifikującego do Hodowli - 700.00 zł

Dla psów ras polskich przewidziano połowę opłaty za przegląd.

Uwaga - Nie będzie możliwości wniesienia opłaty na miejscu.

Numer konta bankowego znajdziecie Państwo na naszej stronie pod adresem https://zkwp-radom.pl/index.php/kontaktO innych szczegółach organizacyjnych będziemy informować na bieżąco zarówno na naszej stronie www i profilu FB.


Przypominamy o konieczności opłaty Składki Członkowskiej za rok 2023.Psy/suki zarejestrowane w innych Oddziałach ZKwP mogą przystąpić do przeglądu w Oddziale Radom po przedstawieniu pisemnej zgody ze swojego oddziału macierzystego.

poniżej link do druku zgłoszenia 
 >> ZGŁOSZENIE

#zkwpradom


 

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału 26.03.2023

 

Zarząd Radomskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce informuje, że dnia 26 marca 2023 roku o godz. 11.00 w pierwszym terminie, a o godz. 11.15 w drugim terminie, w Centrum Konferencyjno-Rozrywkowym „U GRUBEGO” ul. Warszawska 98/100, Wielogóra, 26-660 Jedlińsk odbędzie się

WALNE SPRAWOZDAWCZE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU RADOMSKIEGO

RAMOWY PORZĄDEK OBRAD

Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów i Sekretarza.
Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
Sprawozdania z działalności:
Zarządu Oddziału,
Oddziałowej Komisji Hodowlanej
Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów.
Sprawozdanie finansowe.
Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
Dyskusja nad sprawozdaniami.
Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
Wolne wnioski.
Wręczenie odznaczeń ZKwP.
Ogłoszenie Wyników Rankingu Wystawowego ZKwP O/Radom za 2022 r.
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie ze Statutem Związku, do czynnego udziału w Zgromadzeniu upoważnieni są członkowie z opłaconą składką za rok bieżący oraz 12 miesięczny staż członkowski. Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji członkowskich, istnieje możliwość uzupełnienia składki za rok 2023 przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia.

Protokół z Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Członków ZKwP Oddział w Radomiu z roku 2022 znajduje się do wglądu w sekretariacie Oddziału.

 


 

Obowiązkowe badania genetyczne

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego z dnia 10.12.2022 wprowadzono obligatoryjne badanie profilu DNA:


- dla Reproduktorów od dnia 01.03.2023


- dla Suk Hodowlanych od dnia 01.07.2023

Druki do pobrania:


1. Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA (plik PDF) >
>>> przykład wypełnienia protokołu (plik PDF)
2. Zlecenie badania DNA psów (plik DOC) >
>>> przykład wypełnienia protokołu (plik PDF)
3. Instrukcja dla właściciela – Badanie Profilu DNA (plik PDF) >

INSTRUKCJA BADANIA PROFILU DNA:


1. Właściciel psa pobiera i wypełnia dwa druki ze strony Zarządu Głównego lub Oddziału (Protokół pobrania materiału biologicznego do badania DNA oraz Zlecenie badania DNA psów).

2. Właściciel psa opłaca badania na wskazany rachunek bankowy. 

3. Lekarz weterynarii pobiera krew, potwierdza identyfikację psa na wypełnionym druku i wysyła pobrany materiał do Laboratorium Genetyki Molekularnej w Balicach wraz z załączonym dowodem wpłaty za badanie.

4. Certyfikat przesyłany jest do macierzystego Oddziału właściciela psa. 

5. Przy odbiorze certyfikatu biuro Oddziału dokonuje wpisu do rodowodu psa.


Na stronie Laboratorium Genetyki Molekularnej, Instytut Zootechniki – PIB znajduje się: INSTRUKCJA POBIERANIA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO BADAŃ DNA U PSÓW - pobierz >


 

Poszukiwana obsługa ringów podczas 2xCAC w Bałtowie

 

 

Drodzy Członkowie Oddziału, Szanowni Państwo!
W związku ze zbliżającymi się wystawami [46 i 47 Krajowa Wystawa Psów Rasowych oraz Klubowa Wystawa Ceskoslovenský Vlciak i Saarlooswolfhond] organizowanymi przez nasz Oddział w dniach 15-16.04.2023 w Bałtowie poszukujemy chętnych do pracy w charakterze gospodarzy i sekretarzy ringowych. Oczywiście Asystenci Kynologiczni bardzo mile widziani. 🙂
Jak na pewno Państwo wiecie, pracy zawsze na wystawach jest sporo, dlatego każda para rąk jest ważna. Popytajcie wśród swoich rodzin i znajomych.
Zgłoszenia przyjmujemy do 04.04.2023.
Jak zawsze liczymy na Państwa odzew w tej sprawie - najlepiej mailowy na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Pomagamy Ukrainie

 

Z uwagi na ciągle pogarszającą się sytuację na Ukrainie -  Zarząd Oddziału w Radomiu podjął uchwałę o rezygnacji z organizowania tegorocznej Gali Kynologicznej naszego Oddziału. Fundusze, które były przeznaczone na zorganizowanie uroczystości zostaną w całości przekazane do ZG ZKwP a następnie zasilą wybraną organizację humanitarną, niosącą pomoc dla najbardziej potrzebujących. Jesteśmy przekonani, że decyzja ta spotka się z głębokim uznaniem i zrozumieniem wszystkich naszych Członków, którzy już udowodnili swoją empatię, niosąc pomoc nie tylko kynologom ukraińskim, ale wszystkim, którzy znaleźli się w potrzebie.


 

Publikacja "100 lat kynologii w wolnej Polsce"

 
Zarząd Główny ZKwP podjął uchwałę o wydaniu książki „100 lat kynologii w wolnej Polsce
W roku 2022 ukaże się długo oczekiwana, wyczerpująca, pozycja albumowo-książkowa obejmująca historię kynologii w Polsce od czasów średniowiecznych do obecnych. Znajdziecie w niej opis dziejów psa na ziemiach polskich, powstania naszej organizacji oraz bloki tematyczne dedykowane naszym rasom narodowym – polskiemu owczarkowi nizinnemu, polskiemu owczarkowi podhalańskiemu, ogarowi polskiemu, chartowi polskiemu, gończemu polskiemu i polskiemu spanielowi myśliwskiemu.
Księga jest napisana w języku polski i angielskim, ma objętość 400 stron, zawiera 500 ilustracji i rycin.
Zamówienia oraz dystrybucja poprzez Oddziały ZKwP.
Dla członków ZKwP specjalna cena w wysokości 100 zł.
Członkowie Oddziału Radom zainteresowani zakupem publikacji mogą już składać swoje zamówienia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wszelkie informacje na temat książki będą publikowane na bieżąco.
 
 

Pies jest jedynym stworzeniem na ziemi, które kocha cię więcej niż siebie samego.
Josh Billings

O NAS

Od 34 lat radomski oddział Związku Kynologicznego w Polsce działając prężnie wspiera hodowców i sympatyków psów rasowych w regionie.

Śledź nasz oddział w social mediach

Szybki kontakt

Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział w Radomiu
Kilińskiego 15/17 26-600 Radom

wtorki i czwartki
17.00 - 20.00
tel.+48 363 16 70
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.